Privacitat

BANYS I CUINES CALANDIN garantix expressament que les dades que vosté ens facilite són mantingudes amb absoluta confidencialitat.

Les seues dades personals

A fi de processar la seua comanda i de cedir els drets de reproducció de les imatges als nostres clients, requerim ens faciliten certes dades personals com la raó social, C.I.F., nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica els quals són tractats de forma informatitzada. Les seues dades NO són cedides a tercers, ni utilitzades per a enviar publicitat no desitjada. Per a ús intern, s'entén que vosté autoritza expressament que les dites dades siguen arxivades en la nostra base de dades de clients.

BANYS I CUINES CALANDINsota cap concepte ven informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà informació alguna de les seues dades.

De conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa de desplegament, vosté pot, en qualsevol moment, accedir, modificar o sol·licitar que cancel·lem la seua informació personal de la nostra base de dades a través de la nostra pagina web o enviant un correu electrònic.

El tractament i gestió dels mateixos complix allò que s'ha estipulat en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal.

La seua targeta de crèdit

Les dades que BANYS I CUINES CALANDIN repde la seua targeta de crèdit són enviades directament al banc que processa el pagament i ens notifica la realització de l'operació.

Seguretat

BANYS I CUINES CALANDIN pren totes les mesures necessàries per a protegir la confidencialitat de la seua informació personal.

Únicament empleats autoritzats tenen accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l'usuari o als servidors que hostatgen el nostre servici.